Privacyverklaring voor G DATA Antivirus Mac

Privacyverklaring

Met G DATA Antivirus Mac (hierna: “G DATA Antivirussoftware”) bieden we u bescherming tegen virussen, Trojaanse paarden, phishing en andere malware.  De G DATA Antivirussoftware bestaat hiervoor uit meerdere componenten waarin we telkens persoonsgegevens verwerken. G DATA Antivirussoftware is een product van G DATA CyberDefense AG, G DATA Campus, Königsallee 178, 44799 Bochum, Duitsland. G DATA CyberDefense AG is verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de bepalingen inzake gegevensbescherming. Hieronder kunt u gedetailleerde informatie over de afzonderlijke modules van G DATA Antivirussoftware vinden evenals informatie over hoe we uw gegevens verwerken:

Malwaredetectie

G DATA Antivirus-software voert in verschillende modules (o.a. malwarescan) malwaredetectie uit om schadelijke software te identificeren, verdacht gedrag van toepassingen te herkennen en onze detectietechnieken te verbeteren. Onder bepaalde omstandigheden worden verdachte bestanden of kenmerken van deze bestanden (zoals controlesommen, bestandsgrootten, bestandspaden) aan de server van G DATA doorgegeven om ze daar te controleren op veiligheid. In het geval waarin G DATA Antivirussoftware denkt malware te hebben gevonden of malware heeft vastgesteld, verwerken we afhankelijk van het apparaat en de applicatie-installatie eenduidige benamingen (zoals eenduidige aanduidingen van de applicatie-installatie, het gebruikte besturingssysteem of malwaredetectie en uw IP-adres) en controlesommen van de door onze applicatie als potentieel schadelijk geïdentificeerde bestanden en controlesommen van de bijbehorende paden. De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van de uitvoering van onze overeenkomst met u over het gebruik van de betreffende G DATA Antivirussoftware. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub b) AVG:

We gebruiken deze gegevens verder alleen voor de statistische analyses van de gevonden malware en de uitbreiding en verbetering van onze analysemethoden. Bij deelname aan het Malware Information Initiative (MII) kunnen bovendien de als schadelijk gedetecteerde bestanden en de bijbehorende bestandspaden worden overgedragen. Rechtsgrondslag is ons legitiem belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 sub f) AVG:

De overdracht van deze gegevens in het kader van het MII aan G DATA kunt u te allen tijde stopzetten voor de toekomst. Hiervoor kunt u de betreffende optie voor een ‘Opt-Out’ via de instellingen van de G DATA Antivirussoftware activeren.

Registratie

U kunt de G DATA Antivirussoftware gedurende onbeperkte tijd gratis in beperkte vorm als testversie gebruiken. Voor de activering van uw testversie vragen we tijdens het registratieproces van u gegevens over uw naam en e-mailadres. U kunt vrijwillig ook uw adres opgeven. Indien u een licentie activeert waaraan kosten zijn verbonde, koppelen we deze gegevens aan uw registratienummer. U kunt vrijwillig ook nog de naam van de handelaar opgeven via wie u de licentie heeft verkregen. We maken gebruik van deze gegevens om de betreffende licentie te activeren en om een goede licentie van onze applicatie te waarborgen. De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van de uitvoering van onze overeenkomst met u over het gebruik van de betreffende G DATA Antivirussoftware. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub b) AVG:

Updates

G DATA Antivirussoftware voert regelmatig updates door van de handtekening en software om de bescherming tegen malware in stand te houden Hierbij worden ook de actuele systeemconfiguratie inclusief de versies van de componenten aan G DATA Antivirussoftware overgedragen. We verwerken daarnaast uw IP-adres en de gegevens die u ons bij uw registratie beschikbaar heeft gesteld om de status van uw licentie te controleren. De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van de uitvoering van onze overeenkomst met u over het gebruik van de betreffende G DATA Antivirussoftware. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub b) AVG:

Internetbescherming

Voorzover u de module “Internetbescherming“ activeert, verzendt G DATA Antivirussoftware door uw apparaat opgeroepen URL's naar onze server. We verwerken deze gegevens om een inschatting te kunnen geven van de veiligheid van de opgevraagde URL's. De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van de uitvoering van onze overeenkomst met u over het gebruik van de betreffende G DATA Antivirussoftware. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub b) AVG:

Uw rechten als betrokkene

Inzage: U hebt het recht, van G DATA CyberDefense AG op elk moment informatie te ontvangen over de over u bij ons opgeslagen persoonsgebonden gegevens (art.  15 AVG). Dit betreft ook de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn doorgegeven, het doel ervan en de bewaartermijn.

 

Rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking

Bovendien hebt u het recht conform de voorwaarden van art. 16 AVG de rectificatie, onder de voorwaarden van art. 17 AVG, de verwijdering of onder de voorwaarden van art.  18 AVG de beperking van de verwerking te eisen.

 

Overdraagbaarheid van gegevens

Verder kunt u onder de voorwaarden van art. 20 AVG op elk moment het overdragen van gegevens eisen.

 

Bezwaar maken tegen de verwerking

In geval van verwerking van persoonsgerelateerde gegevens voor de waarneming van in publiek belang liggende taken (art.  6 lid 1 alinea1 sub e) AVG) of voor de waarneming van legitieme belangen (art. 6 lid 1 alinea 1 sub f) AVG), kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgebonden gegevens met werking voor de toekomst. In geval van bezwaar moeten wij de verdere verwerking van uw gegevens om voornoemde doeleinden geheel nalaten, tenzij:

  • •    er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor een verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of

•    de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Onder de voorwaarden van art.  21 lid 1 AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie van de betreffende persoon.

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u zich per post richten tot G DATA CyberDefense AG, G DATA Campus, Königsallee 178, 44799 Bochum (Duitsland) of u kunt een e-mail sturen naar gdpr@remove-this.gdata.de

 

Recht tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor richten tot de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van de plaats waar u gewoonlijk verblijft of van onze plaats van vestiging. De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit voor G DATA CyberDefense AG zijn:

Deelstaatvertegenwoordiger voor gegevensbescherming en informatievrijheid Noordrijn-Westfalen, Kavalleriestraße 2 – 4, 40213 Düsseldorf (Duitsland)

 

Contactgegevens

Heeft u nog meer vragen over bijvoorbeeld de persoonsgegevens van u die we hebben opgeslagen? Neem dan gerust contact met ons op.

G DATA CyberDefense AG, G DATA Campus, Königsallee 178, 44799 Bochum, Duitsland. G DATA CyberDefense AG is verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de bepalingen inzake gegevensbescherming. Verzoeken tot het opnemen van contact kunt u via een e-mail naar gdpr@remove-this.gdata.de indienen.

Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming is de heer Ali Tschakari, LL.M. Bitkom Servicegesellschaft mbH, Albrechtstraße 10, 10117 Berlijn. U kunt hem direct te bereiken via het e-mailadres datenschutz@remove-this.bitkom-consult.de of telefonisch via +49 (0)30-27576-0. Overige vragen over gegevensbescherming kunt u ook stellen door een e-mail te sturen naar gdpr@remove-this.gdata.de.

Version 10/19