Privacybeleid

Gegevensbescherming voor onze website:

1 Algemene Informatie

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website en uw belangstelling voor G DATA. We nemen de bescherming en beveiliging van de gegevens van onze klanten en gebruikers ter harte. Daarom ontwierpen we onze website en bedrijfsprocessen zodanig dat er zo weinig mogelijk persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt. In onderstaand beleid leggen we uit welke gegevens we tijdens uw bezoek aan onze website vergaren en hoe welke gegevens daarvan kunnen worden gebruikt.

2 Registros de servidor

Niet anders dan andere webservers slaat onze webserver gestandaardiseerde informatie over uw apparaat en de gebruikte browser op in een logbestand. We verwerken die gegevens om fouten op onze server en pogingen tot misbruik te analyseren. Zo slaan we meer bepaald het IP-adres op, het specifieke adres van de bezochte pagina, en indien van toepassing, de pagina van waaruit u ons bereikte (de link source), de identificatie die de browser overmaakte, evenals de systeemdatum en het tijdstip waarop u de pagina bezocht. Tenzij u in een van de aangeboden formulieren informatie over uzelf verstrekt, kunnen wij deze gegevens onmogelijk koppelen aan een persoon. Dat kan bijvoorbeeld als u zich voor een van onze seminaries inschrijft of zich op een nieuwsbrief abonneert. Zelfs in die gevallen slaan we de gegevens in afzonderlijke systemen op en koppelen we ze alleen in uitzonderlijke gevallen (poging tot misbruik). De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is ons rechtmatig belang.

3 Technische maatregelen - Cookies

Onze site maakt gebruik van “cookies”. Die vereenvoudigen en versnellen uw bezoek aan onze website of zijn absoluut noodzakelijk om onze website te kunnen gebruiken. Wilt u niet dat onze website cookies op uw computer bewaart, dan kunt u de cookiefunctie in uw browserinstellingen uitschakelen of de instellingen aanpassen zodat u weet wanneer een website gebruik maakt van cookies.

4 Retargeting

Onze website past de zogenaamde retargetingtechnologie toe. We gebruiken deze technologie om bezoekers van onze website onder te brengen in categorieën. Afhankelijk van de respectieve gebruikersgroep krijgen websitebezoekers op andere pagina’s of in apps persoonlijke advertenties over onze producten en diensten te zien. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is ons rechtmatig belang. We maken gebruik van de volgende producten die serviceproviders ons ter beschikking stellen:

4.1 Google AdWords User Lists / Google Dynamic Remarketing

Google AdWords User Lists en Google Dynamic Remarketing zijn producten van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Ierland (“Google”). Onze website gebruikt een pixel die een rechtstreekse verbinding met de servers van Google tot stand brengt. De Google server ontvangt informatie over uw bezoek aan onze website. Google koppelt deze informatie aan een uniek ID die in de vorm van een cookie op uw apparaat wordt bewaard of die door uw apparaat wordt verstrekt (“advertising ID” op smartphones). Bezoekt u andere websites die ook Google AdWords User Lists / Google Dynamic Remarketing gebruiken, dan wordt ook die informatie aan uw unieke ID gekoppeld. We weten echter niet welke andere websites u bezoekt.

Voor bijkomende informatie over het beheer van uw persoonsgegevens kunt u terecht op www.google.de/intl/en/policies

4.2 Criteo

We gebruiken Criteo, een op cookies gebaseerde retargeting technologie van Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 München, Duitsland, om informatie in gepseudonimiseerde vorm te vergaren over het surfgedrag van websitebezoekers voor marketingdoeleinden. Criteo kan het surfgedrag analyseren en vervolgens tijdens het bezoek van andere websites gerichte productaanbevelingen tonen in de vorm van advertentiebanners. We gebruiken die gepseudonimiseerde gegevens onder geen beding om de bezoeker van de website te identificeren. 

Voor bijkomende informatie over de wijze waarop Criteo de gegevens beschermt, verwijzen we u naar www.criteo.com/privacy/

5 Statistische analyse – tracking

We maken op onze website gebruik van tracking technologie om onze website content te meten, te evalueren en te optimaliseren. Om onze gebruikers en partners te beschermen kunnen we ook onszelf identificeren en tegen fraude en veiligheidsrisico’s beschermen. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is ons rechtmatig belang.

5.1 Google Analytics / DoubleClick

We gebruiken Google Analytics en DoubleClick, webanalyseservices van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ierland ("Google"). De veiligheid van uw gegevens ligt ons nauw aan het hart; daarom configureerden we Google Analytics voor het gebruik van de configuratieparameter "anonymizeIp". Die kort uw IP-adres af waardoor hij nooit volledig wordt verwerkt. We verwerken uw persoonlijke gebruiksgegevens in Google Analytics daarom anoniem. Alle overige gegevens worden alleen gepseudonimiseerd verwerkt. We kunnen uw identiteit onmogelijk achterhalen.

Voor bijkomende informatie over de wijze waarop Google uw persoonsgegevens beschermt, verwijzen we u naar www.google.com/analytics/terms/gb.html en www.google.de/intl/en/policies/

5.2 Matomo

We gebruiken Matomo (het vroegere Piwik) voor webanalyse; dit is een service van InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, NZBN 6106769, ("Matomo") die cookietechnologie toepast. De bescherming van uw gegevens is voor ons essentieel; daarom hebben we Matomo bijkomend geconfigureerd zodat uw IP-adres alleen in verkorte vorm wordt geregistreerd. We verwerken uw persoonlijke gebruikersgegevens anoniem. We kunnen u persoonlijk niet identificeren.

Voor bijkomende informatie over de algemene voorwaarden van Matomo en over de wetgeving op de gegevensbescherming, verwijzen we u naar: matomo.org/privacy/

5.3 Quantcast

We gebruiken Quantcast voor webanalyse; dit is een service van Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Ierland ("Quantcast") die cookietechnologie toepast. Uw gegevens worden alleen gepseudonimiseerd gebruikt waardoor we u persoonlijk niet kunnen identificeren.

Voor bijkomende informatie over de gebruiksvoorwaarden van Quantcast en de verordeningen over de gegevensbescherming kunt u terecht op: www.quantcast.com/privacy/

5.4 intelliAd

We gebruiken intelliAd voor webanalyse; dit is een service van intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Duitsland ("intelliAd") die cookietechnologie toepast. Uw gegevens worden alleen gepseudonimiseerd gebruikt waardoor we u persoonlijk niet kunnen identificeren.

5.5 Trusted Shops

We gebruiken Trusted Shops Analytics voor webanalyse; dit is een service van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Cologne, Duitsland (“Trusted Shops”) die cookietechnologie toepast. Uw gegevens worden alleen gepseudonimiseerd gebruikt waardoor we u persoonlijk niet kunnen identificeren.

Als u daar tijdens het plaatsen van uw bestelling mee instemde, neemt Trusted Shops na afloop van het orderproces via e-mail contact met u op om u toe te laten het bestelproces te overlopen. U kunt zich er op elk ogenblik tegen verzetten dat uw gegevens voor dat doeleind in de toekomst nog worden gebruikt.

5.6 Tracking via verbonden ondernemingen

CWe plaatsen advertenties die via verschillende online advertentienetwerken worden geleverd. Komt u door het aanklikken van een advertentie op onze website terecht, dan registreren we dit om de reikwijdte van onze advertentie te evalueren maar ook om de kosten met onze advertentiepartners te verrekenen.

6 Nieuwsbrief

U kunt zich via onze website abonneren op een van onze nieuwsbrieven. De door u verstrekte informatie op het inschrijvingsformulier wordt uitsluitend met uw toestemming verwerkt. U kunt die toestemming met uitwerking voor de toekomst op ieder ogenblik intrekken.

7 Opt-Out voor remarketing en tracking

U kunt op ieder ogenblik aangeven dat u niet langer het voorwerp wilt vormen van retargeting- en trackingtools op onze website. Volg daartoe de volgende link:

Opt-Out voor alle remarketing- en trackingtools

Nadat u de link heeft aangeklikt, slaan we een opt-out cookie met onbeperkte geldigheidsduur op uw apparaat op. Gebruikt u onze website vanaf meerdere toestellen dan dient u de opt-out mogelijkheid voor het gebruik van retargeting- en trackingtools op elk apparaat afzonderlijk te selecteren, omdat we meerdere toestellen niet aan individuele bezoekers kunnen toewijzen. Nadat u uw opt-out keuze heeft kenbaar gemaakt, worden er geen tools van derde partijen in onze website ingebed en krijgen die derde providers geen gegevens over uw bezoek.

8 Uw rechten als betrokkene

Inzage: U heeft te allen tijde het recht om van G DATA CyberDefense AG te verlangen inzage te krijgen in de persoonsgegevens die bij ons van u staan opgeslagen (art. 15 AVG). Dit betreft ook de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn doorgegeven, het doel ervan en de bewaartermijn.

 

Rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking

Verder kunt u het volgende verlangen: u heeft op basis van het bepaalde in art. 16 AVG het recht op rectificatie, op basis van het bepaalde in art. 17 AVG het recht op verwijdering en op basis van het bepaalde in art. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Overdraagbaarheid van gegevens

Daarnaast kunt u op basis van het bepaalde in art. 20 AVG te allen tijde de overdraagbaarheid van gegevens verlangen.

 

Bezwaar maken tegen de verwerking

In geval van verwerking van persoonsgegevens voor het vervullen van een taak van algemeen belang (art. 6, lid 1, zin 1, sub e AVG) of ter bescherming van een gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG) kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde stopzetten voor de toekomst. In geval van bezwaar moeten wij de verdere verwerking van uw gegevens om voornoemde doeleinden geheel nalaten, tenzij:

  • •    er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor een verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of
  • •    de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Op basis van het bepaalde in art. 21, lid 1 AVG kan de gegevensverwerking om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, worden stopgezet.

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u zich per post richten tot G DATA CyberDefense AG, G Data Campus, Königsallee 178, 44799 Bochum (Duitsland) of u kunt een e-mail sturen naar gdpr@remove-this.gdata.de

9 Recht tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor richten tot de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van de plaats waar u gewoonlijk verblijft of van onze plaats van vestiging. De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit voor G DATA CyberDefense AG zijn:

Deelstaatvertegenwoordiger voor gegevensbescherming en informatievrijheid Noordrijn-Westfalen, Kavalleriestraße 2 – 4, 40213 Düsseldorf (Duitsland)

10 Contactgegevens

Heeft u nog meer vragen over bijvoorbeeld de persoonsgegevens van u die we hebben opgeslagen? Neem dan gerust contact met ons op.

G DATA CyberDefense AG, G DATA Campus, Königsallee 178 a, 44799 Bochum, Duitsland. G DATA CyberDefense AG is verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de bepalingen inzake gegevensbescherming. Verzoeken tot het opnemen van contact kunt u via een e-mail naar gdpr@remove-this.gdata.de indienen.

Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming is Ali Tschakari, LL.M, Bitkom Servicegesellschaft mbH, Albrechtstraße 10, 10117 Berlijn (Duitsland). Hij is direct te bereiken via het e-mailadres datenschutz@remove-this.bitkom-consult.de. Overige vragen over gegevensbescherming kunt u ook stellen door een e-mail te sturen naar gdpr@remove-this.gdata.de

Versie 05/24