Dataprotectie voor B2C-producten

Privacyverklaring

Met G DATA Antivirus / Internet Security / Total Security (hierna: "de G DATA Antivirussoftware") beschermen we u tegen virussen, Trojaanse paarden, phishing en andere malware. De G DATA Antivirussoftware omvat meerdere componenten waarin we van tijd tot tijd persoonlijke gegevens verwerken. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de individuele modules:

Malwaredetectie

De G DATA Antivirussoftware detecteert malware via verschillende modules (o.a. malware scan, gedragsherkenning, BankGuard, Exploit Protection) om schadelijke software te identificeren, verdachte gedragingen van toepassingen te herkennen en onze herkenningstechnieken constant verder te verbeteren. Onder bepaalde omstandigheden worden verdachte bestanden of kenmerken daarvan (bv. de checksum, de bestandsgrootte of het bestandspad) doorgestuurd naar de G DATA servers voor een beveiligingscheck. Wanneer de G DATA Antivirussoftware malware detecteert, markeren we die per toestel en installatie individueel (bijv. een specifieke aanduiding per installatie, besturingssysteem of malwarelocatie en uw IP-adres). Ook passen we checksums toe voor de door ons als potentieel schadelijk geïdentificeerde bestanden en hun bestandspad. De verwerking van deze gegevens gebeurt om onze overeenkomst met u via het gebruik van de G DATA Antivirussoftware uit te voeren. Verder gebruiken wij deze informatie voor de statistische evaluatie van de aangetroffen malware en de verspreiding daarvan, evenals voor de verbetering van onze analysemethoden. Als u deelneemt aan het Malware Information Initiative (MII), kunnen ook bestanden die werden herkend als schadelijk en hun bestandspad worden doorgestuurd. U kunt de toekomstige overdracht van de MII-gerelateerde informatie aan G DATA op elk gewenst moment stopzetten. Daarvoor kunt u gebruikmaken van de opt-out-optie in de instellingen van de G DATA Antivirussoftware.

Registratie

U kunt de G DATA Antivirussoftware tijdelijk kosteloos als testversie gebruiken. Om uw testversie te activeren, vragen we u tijdens het registratieproces naar uw naam en e-mailadres. Daarnaast kunt u indien u dat wenst ook uw adres opgeven. Indien u tegen betaling een licentie activeert, koppelen we die informatie aan uw registratienummer. Indien u dat wenst, kunt u ons de naam meedelen van de handelaar bij wie u de licentie hebt gekocht. Wij gebruiken deze informatie om uw licentie te activeren en de juiste licentieverlening van onze toepassing te verzekeren. De verwerking van deze gegevens gebeurt om onze overeenkomst met u via het gebruik van de G DATA Antivirussoftware uit te voeren.

Updates

De G DATA Antivirussoftware voert regelmatig handtekeningupdates uit om de malwarebescherming in stand te houden. De huidige configuratie van uw systeem, inclusief de versie van de G DATA Antivirussoftware wordt daarbij doorgestuurd. Daarbij verwerken we uw IP-adres en de door u tijdens de registratie ingevoerde informatie om uw licentiestatus te controleren. De verwerking van deze gegevens gebeurt om onze overeenkomst met u via het gebruik van de G DATA Antivirussoftware uit te voeren.

Web protection

Wanneer u de module "Web protection", "Anti-phishing" of "Kinderbeveiliging" activeert, stuurt de G DATA Antivirussoftware de op uw toestel opgevraagde URL's door naar onze server. Wij verwerken deze informatie om u een inschatting te bieden van de veiligheid van de opgevraagde URL. De verwerking van deze gegevens gebeurt om onze overeenkomst met u via het gebruik van de G DATA Antivirussoftware uit te voeren.

Spam Filter

Indien u de module "Spam Filter" activeert, analyseert de G DATA Antivirussoftware inkomende e-mail op spam. Daartoe werken we samen met onze technologiepartner Cyren. Om inkomende e-mails met gekende spamberichten te kunnen vergelijken, sturen  een hashwaarde daarvan door aan Cyren. In sommige gevallen kan het gebeuren dat we ook inhoud van de e-mail (bijvoorbeeld de onderwerpregel) aan Cyren doorgeven. Dit doen we om het bericht al dan niet als spam te classificeren. De verwerking van deze gegevens gebeurt om onze overeenkomst met u via het gebruik van de G DATA Antivirussoftware uit te voeren.

Berichtencentrum

Binnen de G DATA Antivirussoftware stellen we regelmatig of om specifieke redenen informatie over onze producten, hun functies en actuele veiligheidsthema's beschikbaar in het gedeelte "Berichten". U kunt deze berichtendienst op elk gewenst moment uitschakelen via de instellingen van uw G DATA Antivirussoftware.            

Uw rechten als betrokkene

Inzage: U heeft te allen tijde het recht om van G DATA CyberDefense AG te verlangen inzage te krijgen in de persoonsgegevens die bij ons van u staan opgeslagen (art. 15 AVG). Dit betreft ook de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn doorgegeven, het doel ervan en de bewaartermijn.

Rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking

Verder kunt u het volgende verlangen: u heeft op basis van het bepaalde in art. 16 AVG het recht op rectificatie, op basis van het bepaalde in art. 17 AVG het recht op verwijdering en op basis van het bepaalde in art. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Overdraagbaarheid van gegevens

Daarnaast kunt u op basis van het bepaalde in art. 20 AVG te allen tijde de overdraagbaarheid van gegevens verlangen.

Bezwaar maken tegen de verwerking

In geval van verwerking van persoonsgegevens voor het vervullen van een taak van algemeen belang (art. 6, lid 1, zin 1, sub e AVG) of ter bescherming van een gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG) kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde stopzetten voor de toekomst. In geval van bezwaar moeten wij de verdere verwerking van uw gegevens om voornoemde doeleinden geheel nalaten, tenzij:

  • •    er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor een verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of
  • •    de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Op basis van het bepaalde in art. 21, lid 1 AVG kan de gegevensverwerking om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, worden stopgezet.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u zich per post richten tot G DATA CyberDefense AG, G DATA Campus, Königsallee 178, 44799 Bochum (Duitsland) of u kunt een e-mail sturen naar gdpr@remove-this.gdata.de

Recht tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor richten tot de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van de plaats waar u gewoonlijk verblijft of van onze plaats van vestiging. De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit voor G DATA CyberDefense AG zijn:

Deelstaatvertegenwoordiger voor gegevensbescherming en informatievrijheid Noordrijn-Westfalen, Kavalleriestraße 2 – 4, 40213 Düsseldorf (Duitsland)

Contactgegevens

Heeft u nog meer vragen over bijvoorbeeld de persoonsgegevens van u die we hebben opgeslagen? Neem dan gerust contact met ons op.

G DATA CyberDefense AG, G DATA Campus, Königsallee 178, 44799 Bochum, Duitsland. G DATA CyberDefense AG is verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de bepalingen inzake gegevensbescherming. Verzoeken tot het opnemen van contact kunt u via een e-mail naar gdpr@remove-this.gdata.de indienen.

Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming is Ali Tschakari, LL.M., Bitkom Servicegesellschaft mbH, Albrechtstraße 10, 10117 Berlijn (Duitsland). Hij is direct te bereiken via het e-mailadres datenschutz@remove-this.bitkom-consult.de. Overige vragen over gegevensbescherming kunt u ook stellen door een e-mail te sturen naar gdpr@remove-this.gdata.de.

Vanaf oktober 2019